CERN Accelerating science

Komtrejd Partner sa Evropskim Nuklearnim Centrom CERN

Date published: 
22 Nov 2015
Outlet: 
ogledalo.rs

Komtrejd je potpisao partnerski ugovor sa Evropskim centrom za nuklearna istraživanja. U okviru CERN openlab-a, u kome se nalazi samo deset renomiranih svetskih ICT kompanija, Komtrejd će se baviti pitanjima lakšeg pristupa i efikasnijeg upravljanja sistema za skladištenje podataka koji se koristi u CERN-u.