CERN Accelerating science

Hva er Openlab Summer Student Program?

Date published: 
18 Apr 2017
Outlet: 
fifacredits.ga

Jeg har blitt kontaktet på noen sosiale medier plattformer og bedt om å gi råd om hvordan å komme inn i Openlab Summer Student programmet. Vurder denne bloggen post del 1 av mitt svar på alle spørsmålene og forespørslene jeg har mottatt.