CERN Accelerating science

HUAWEI THAM GIA CEBIT 2017 VỚI 100 ĐỐI TÁC ĐỂ CÙNG THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ

Date published: 
21 Mar 2017
Outlet: 
thuongmaibanle.vn

Huawei đã hợp tác cùng với 100 đối tác để giới thiệu về các giải pháp và chiến lược ICT với chủ đề “Dẫn đầu ICT mới, Con đường tới Chuyển đổi Kỹ thuật số”. Tại gian hàng triển lãm với diện tích hơn 3.500m2 (địa chỉ C30, sảnh 2, Trung tâm Triển lãm Hannover), Huawei đã giới thiệu và trình diễn các giải pháp ICT sáng tạo tại các phân khu triển lãm công nghệ, kinh doanh, hệ sinh thái, và chia sẻ những phương pháp và kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất về chuyển đổi kỹ thuật số để giúp các khách hàng và đối tác toàn cầu thúc đẩy mô hinh kinh doanh kỹ thuật số của họ.