CERN Accelerating science

Huawei cùng 100 đối tác thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số

Date published: 
29 Mar 2017
Outlet: 
vnmedia.vn

Tại CeBIT 2017 từ ngày 20 đến 24/3/2017, Huawei đã hợp tác cùng với 100 đối tác để giới thiệu về các giải pháp và chiến lược ICT với chủ đề “Dẫn đầu ICT mới, Con đường tới Chuyển đổi Kỹ thuật số”.