CERN Accelerating science

CERN openlab и Rackspace провеждат пилотен проект за хибриден облак с OpenStack

Date published: 
8 Jul 2013
Outlet: 
computerworld.bg

Това сътрудничество ще създаде референтна архитектура за ефективно управление на употребата на ресурси, насочени от публични облаци към частни облаци