CERN Accelerating science

CeBIT 2017: Huawei cùng 100 đối tác thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số

Date published: 
22 Mar 2017
Outlet: 
taichinhdientu.vn

Tại CeBIT 2017 đang diễn ra tại Hannover (Đức) từ ngày 20-24/3/2017, Huawei đã hợp tác cùng với 100 đối tác để giới thiệu về các giải pháp và chiến lược ICT với chủ đề “Dẫn đầu ICT mới, Con đường tới Chuyển đổi Kỹ thuật số”.