CERN Accelerating science

“หัวเว่ย” ร่วมงาน CeBIT 2017 มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

Date published: 
22 Mar 2017
Outlet: 
bloggang.com

หัวเว่ย ผนึกกำลังพันธมิตร 100 ราย ขนกลยุทธ์และโซลูชั่นไอซีทีร่วมจัดแสดงที่งาน CeBIT 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคมนี้ ภายใต้หัวข้อ "Leading New ICT, The Road to Digital Transformation" (ก้าวนำเทคโนโลยีไอซีทีใหม่ๆ เพื่อการพลิกโฉมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล) ณ บูธจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 3,500 ตารางเมตร ในโซน C30 ฮอลล์ 2 ภายในศูนย์นิทรรศการ Hannover Exhibition Center โดยหัวเว่ยจะนำเสนอโซลูชั่นนวัตกรรมไอซีที ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงธุรกิจ เทคโนโลยี และระบบนิเวศ รวมถึงแบ่งปันแนวทางปฏิบัติและวิธีการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลกในการขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล

Copy of the coverage: