CERN Accelerating science

“หัวเว่ย” ร่วมงาน CeBIT 2017 มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล.... อ่านต่อได้ที่ :

Date published: 
22 Mar 2017
Outlet: 
newsplus.co.th

หัวเว่ย ผนึกกำลังพันธมิตร 100 ราย ขนกลยุทธ์และโซลูชั่นไอซีทีร่วมจัดแสดงที่งาน CeBIT 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคมนี้ ภายใต้หัวข้อ "Leading New ICT, The Road to Digital Transformation" (ก้าวนำเทคโนโลยีไอซีทีใหม่ๆ....... อ่านต่อได้ที่ :